Gå til indhold

Udvikling og integration

Stærke løsninger

med dyb integration til eksisterende infrastruktur

 

Vi har været medspiller og projektansvarlige på mange forskellige online-projekter. Det kræver overblik og indlevelse at gennemføre udviklingsopgaver, så de bliver lanceret med succes og implementeret til rette tid.

Udviklingsprojekterne spænder vidt og omfatter bl.a.

  • E-commerce-løsninger med dyb integration til kundens eksisterende infrastruktur og strukturerede forretningsgange.

  • Websites baseret på Umbraco CMS platformen.

  • Borgerrettede selvbetjeningsportaler, hvor vi har udformet brugerfladedesign, så det er nemt for brugerne at indtaste og se egne data.

I listen af store og løbende udviklingsprojekter, kan vi bl.a. fremhæve:

Stærke og gennemtænkte løsninger

Vi ønsker at blive en del af et nyt projekt så tidligt i processen som muligt. Deltagelse i de tidligste overvejelser er vigtige for at få hele processen bearbejdet og analyseret. Vi har erfaring med, at mange af de tidlige overvejelser, kunden har gjort, kan gå tabt ved overlevering, og derfor ikke når at blive en del af den endelige kravspecifikation. De mest gennemtænkte og effektive løsninger dannes, når hele teamet bliver en naturlig del af arbejdsprocessen.

Brainstorm eller idéudvikling

Udvikling af nye ideer udspringer ofte fra gennemarbejdede og visionære oplæg fra personer, som har arbejdsprocesserne under huden. Derfor ser vi ideudvikling som resultat af et frugtbart samarbejde, hvor vi sammen modner ideen. Brainstormmøder er gode for fællesskabsfølelsen i projektsamarbejdet og kan give indspark med nye impulser og alternativer, mens banebrydende ideer typisk ikke opstår her. De fleste udviklingsprojekter er et samarbejde mellem de involverede parter. Dette kræver gensidig respekt for andres viden, erfaring og ideer.