Gå til indhold

Nye og vigtige krav for udsendelse af e-mails

Sender I dagligt mange mails ud fra virksomhedens domæne - og sendes e-mailen måske automatiseret fra en webshop, via et nyhedsmail-modul eller en anden applikation?  

Hvis ja, - så bør du læse videre her, ... 

Flere e-mail-udbydere som bl.a. Microsoft, Gmail, Yahoo, AOL og Outlook.com indfører den 1. februar 2024 nye og strengere krav for modtagelse af mails udsendt fra din virksomhed. Derfor bør du allerede nu få foretaget nødvendige ændringer i opsætningen af jeres mail- og domænehåndtering.

Hvis ændringen ikke gennemføres, - vil det betyde, at du efter februar risikerer, at dine mails ikke når frem til dine kunder og andre modtagere.  

MONTES hjælper dig selvfølgelig meget gerne med tilpasningen som er beskrevet i det følgende, da ændringerne er af meget teknisk karakter.

De nødvendige tilpasninger har til formål at sikre, at de e-mails vi dagligt modtager, kommer fra de korrekte afsendere, hvilket vil forebygge, at din virksomheds domænenavn misbruges i et phishing-angreb mod tilfældige modtagere.

Ved at konfigurere e-mail-godkendelsen for dit domæne kan du sikre, at dine beskeder ikke blive afvist eller markeret som spam af e-mail-udbydere som Microsoft, Gmail, Yahoo, AOL, Outlook.com, som er blandt de udbydere, som fra 1. februar 2024 indfører de strengere retningslinjer.

Ændringen har størst betydning for virksomheder, som udsender mange mail fx gennem en webshop eller udsender nyhedsbreve gennem MailChimp eller lignende applikationer. Men det vil også gælde de brugere eller virksomheder, som masseudsender via Outlook eller andre mailprogrammer.

Kravet i de nye retningslinjer er

  • Opsæt SPF, DKIM og DMARC på ALLE domæner, der sender mails. 
  • Indsæt et afmeld-link i din e-mail, hvis den samme mail sendes til mange modtagere.

De nye krav betyder også, at følgende retningslinjer bør overholdes:

  • Send IKKE store mængder mails fra din Outlook – heller ikke selvom du bruger BCC-feltet.
  • Opsæt et subdomæne til udsending gennem fx webshop eller MailChimp.

Når de nye retningslinjer bliver indført, forøges risikoen nemlig for, at jeres domæne ender på en liste med ”blokerede” eller ”farlige” afsendere. Specielt når der udsendes mange e-mails på én gang.

Derfor er det vigtigt at benytte forskellige domænenavne til forskellige typer e-mails, hvilket kan løses ved at oprette subdomæner til jeres virksomheders hoveddomæne.

Et eksempel:
I dag sender I alle e-mails fra samme domænenavn - fx firmanavn.dk.
Grundet et nyhedsbrev ender jeres domænenavn på en liste over blokerede afsendere. Herefter vil det være et problem for jer at sende forretningskritiske e-mails til de kunder, som I til daglig er afhængige af.

Vores løsning:
Vi hjælper med at oprette et subdomæne til jer og tilknytte en e-mailadresse hertil.
Det kunne eksempelvis være info@nyhedsbrev.firmanavn.dk.
Skulle dette domæne blive blokeret, går det ikke ud over jeres daglige e-mailkorrespondancer, da disse bliver udsendt via et andet domænenavn.

Ja, det kan lyde meget teknisk og kompliceret, - men ikke desto mindre meget vigtigt!

Derfor, tag endelig fat i MONTES.
Vi kan hjælpe jer med at overholde ovenstående retningslinjer og krav, hvis I dagligt masseudsender e-mails til jeres kunder.