Gå til indhold

MONTES og DiaPhoni etablerer nordjysk kompetencecenter

Vi bygger på samme værdier


MONTES A/S og DiaPhoni A/S har flere fælles kunder og kunderelationer og derfor kender mange af vores kunder og samarbejdspartnere allerede i dag både MONTES og DiaPhoni som stærke samarbejdspartnere.

Klaus Dahl-Jensen, direktør, DiaPhoni A/S siger om baggrunden for samarbejdet:
De stærke relationer har været vigtige at sikre, og det har derfor været afgørende, at vi gennem vores
hidtidige samarbejde har oplevet, at vi bygger på samme værdier og grundholdninger”.

Samme medarbejdere, samme adresser


Vi bliver boende på de kendte adresser i Hjørring og Aalborg.
Det har været et afgørende element i den fælles strategi, at vi sikrer både kompetencer, medarbejdere og videreførelse af alle vores kundeløsninger og kunderelationer i den nye konstellation.

Så for at gennemføre en effektiv integration af medarbejdere og kunderelationer, er det planlagt, at sammenlægning af administrative systemer, branding m.m. sker i løbet af første kvartal 2021.

Yderligere information

MONTES A/S
Carsten Nedergaard, adm. direktør
Direkte: +45 4090 6690
Mail: carstenn@montes.dk
www.montes.dk
Hedevej 1
9800 Hjørring

DiaPhoni A/S
Klaus Dahl-Jensen, direktør
Direkte: +45 99 333 901
Mail: kdj@diaphoni.dk
www.diaphoni.dk
Vesterbro 21 C
DK-9000 Aalborg