fjorline

FJORD LINE DANMARK A/S 
Færgefart mellem Danmark og Norge 

Fjord Line driver færgerederi med to færger, som sejler passagerer og gods over Skagerak mellem fire destinationer. Forretningen er atter i vækst og  yderligere to cruisefærger er på bedding, begge til levering i 2012.

Færgerne er indtjeningsenhederne, mens støttestabene ligger spredt i de enkelte destinationshavne. Dette stiller store krav til organiseringen af arbejdet, idet arbejdet ideelt set udføres, mens skibene er på søen. Dette gælder også de administrative opgaver.

Global adgang til posteringsdata er nødvendigt

Materialer, som personalet køber ind til bådene, skal blot køres om bord og stilles af, når færgerne er ved kaj. Gennemgang og kontrol af leverancen og godkendelse af købsfakturaerne foretages, når færgerne atter sejler. Købsfakturaerne gemmes elektronisk, så der er adgang til dem elektronisk alle steder fra uanset, om man er til søs eller på land. Samtidig bortkommer der ikke fakturaer under godkendelsesproceduren.

Fjord Line benytter en hosted C5 med dokumenthåndtering og webadgang fra MONTES.  Godkendelse af indgående fakturaer foretages elektronisk direkte i den hostede C5 med dokumenthåndtering. Godkendelse af en faktura kan ske fra det sted, hvor den ansvarlige befinder sig - dette kan være til søs, på land, i Norge eller i Danmark.

Uvurderlig administrativ fleksibilitet

"Med den hostede C5 med Dokumenthåndtering fra MONTES undgår vi indviklede papirgange mellem færgerne og personalet på land. Denne fleksibilitet og sikkerhed er vigtig for os." siger Henry Højbjerg Nielsen og fortsætter: "Samtidig giver den hostede løsning os sikkerhed for, at C5 Dokumenthåndtering altid er i drift og informationerne til rådighed uden, at vi behøver at foretage os yderligere."

 

SE REFERENCE HER

Hedevej 1 • 9800 Hjørring • Tlf: 9623 5050 • Fax: 9623 5051 • E-mail: info(at)montes.dk