Med en hostet løsning fra MONTES får virksomheden:                                                       

Drift

 • Individuel terminalserver pr. virksomhed.
 • Altid en performance, der macther behovene - Montes betaler for nyt hardware.
 • Fleksible muligheder for opskrivning og nedskrivning af antal brugere - månedligt.
 • Gratis opdateringer af standard software.
 • Udvidelse af dataplads kan ske uden drift stop.                                     

cases_knap 2014
produktark_knap 2014
kontakt_knap 2014

 • Fælles post og kalenderserver (Exchange) af ensyn til sikkerhed, da frontend er i DMC zone og kan tilgås med smartphone og via webservices.
 • Fælles databaseservere for at opnå bedre performance og sikkerhed, idet backup og konsistenscheck forenkles.
 • Individuelle ERP hjælpeservere (Naviserver, AOS server, SharePoint med mere).
 • Alle servere er virtualiserede, så vi kan tildele nødvendige ressourcer, såsom RAM, Processorkerner.

Sikkerhed

 • Driften sker i 2 forskellige datacentre, så vi ved en totalkatastrofe vil hurtigt kunne få fuld ydelse på alle systemer.
 • Scanning af mail for virus med 2 forskellige virus scannere.
 • Scanning af mail for spam.
 • Løbende backup hver 3. time til harddisk.
 • Backup dagligt til 2. datacenter.
 • Ugentlig backup til bånd, som opbevares på en 3. fysisk lokation.
 • Fælles post og kalenderserver (Exchange) af hensyn til sikkerhed, da frontend er i DMC zone og kan tilgås med smartphone og via webservices
 • Fælles databaseservere for at opnå bedre performance og sikkerhed, idet backup og konsistenscheck forenkles.
 • Alle servere er virtualiserede for at kunne tage backup af disse.
 • Alle servere er virtualiserede, så vi kan tildele nødvendige ressourcer, såsom RAM, Processorkerner.
 • Alle virtualiserede servere afvikles på clustre af virutelle mastere, så et evt. nedbrud på en virtuel master ikke vil påvirke driften, da den enkelte server blot flytter over på en ny server.
 • Diskplads benyttes fra et SAN, hvor alle diske er opsat med fejltolerance, hvor systemet kan tåle at miste en eller 2 diske uden at der sker noget med driften.
 • De forskellige dele af SAN'et er opsat med RAID 10 eller 5 afhængig af performance krav.

Support

 • Aftalen inkluderer support alle hverdage ml. kl. 7.00 og 21.00. Yderligere support kan findes her.
 • Vi foretager så vidt muligt vedligeholdelse og opdateringere i tidsrummet kl. 17.00 - 06.00. Enkelte opgaver skal udføres indenfor normal arbejdstid.I de tilfælde vil brugerne altid blive verificeret i god tid. 

 

Hedevej 1 • 9800 Hjørring • Tlf: 9623 5050 • Fax: 9623 5051 • E-mail: info(at)montes.dk