APV DATABASEN

APV Databasen støtter procedurerne omkring registreringen af handlingsplaner og giver kommunen et samlet online register.

APV Databasen støtter bl.a.:

  • Overblikket og adgangen til handlingsplaner - Ét samlet online register til handlingsplaner,
  • Proceduren i forbindelse med indtastning af oplysninger - vha. autocheck,
  • Præsentation, statistik og analyse - integration til "Office-pakken"
  • uerfarne brugeres adgang til systemet - brugervenlighed er et kernestykke af grundfilosofien.                                                                                                                                                         

                                                                                       

 

kontakt_knap 2014
cases_knap 2014
produktark_knap 2014 

 

 

Hvad er APV Databasen?

APV Databasen er et fælles online register for organisationens handlingsplaner. Det understøtter arbejdet med handlingsplaner i oprettelses- og registreringsfasen, og det giver fleksible oversigter og analyse.

Ét fælles register for handlingsplaner

Kan procedurerne for arbejdet med handlingsplaner gøres mere effektivt?  - APV Databasen samler alle handlingsplaner i ét fælles register.

I APV Databasen får man hurtigt og nemt overblik over organisationens handlingsplaner. Systemets brugervenlige søgeværktøjer gør det let at fokusere visningen. Alle AM-repræsentanter og andre interessenter kan hurtigt fremfinde og se, hvordan tilsvarende sager tidligere har været behandlet.

Procedure under sagsbehandlingen

Er arbejdstilsynets formelle krav til handlingsplaner overholdt?

-MONTES' APV Database sikrer gennem workflow og autocheck, at alle relevante informationer er indtastede både under oprettelse og afslutning af handlingsplaner. Ingen handlingsplaner kan således arkiveres uden, at f.eks. symptomer, sygefravær, mål, aktiviteter og evaluering er beskrevet.

Del viden og vejledninger-rolleafhængig visning

APV Databasen indeholder to sekundære arkiver, "Vejledninger" og "Genveje". Her vedhæftes dokumenter, vejledninger og genveje. APV Databasens rollestyring sørger så for, at kun fagrelevante vejledninger og link vises, så  informations "overflow" undgås.

Statistik over arbejdsmiljøsituationen

Kender du hyppigheder om sager i forskellige arbejdsmiljøkategorier, i forskellige steder i organisationen, i forskellige tidsrum? - APV Databasens statistikværktøjer giver hurtigt overblik over svage og velfungerende steder i organisationens arbejdsmiljøledelse.

Statistik om hyppigheder og antal udtrækkes ud fra mange dimensioner, og man kan f.eks. spørge systemet, hvor aktive de enkelte AM-grupper er, og få oversigter over AM-gruppernes aktivitet.

 Brugervenlighed-Det er "tæske nemt"

Alle medarbejdere kan bruge APV Databasen. Brugervenlighed er en afgørende succesfaktor ved indføring af It-systemer i store organisationer. Kun brugervenlige værktøjer er en lettelse og tidsbesparelse.

Derfor er grundfilosofien bag APV Databasen, at systemet er "tæske nemt" at bruge-også for medarbejdere uden videre It-erfaring.

Integration til MED Databasen

Strukturen af arbejdsmiljøgrupper er fuldt integreret til MED Databasen. Vedligehold af oplysninger om arbejdsmiljørepræsentanter og AM-grupper spares dermed i APV Databasen.

Læs mere om MED Databasen

APV database top

 

 

Hedevej 1 • 9800 Hjørring • Tlf: 9623 5050 • Fax: 9623 5051 • E-mail: info(at)montes.dk